Deprecated: Optional parameter $field declared before required parameter $parent is implicitly treated as a required parameter in /home/host985924/domains/adomus.net.pl/public_html/wp-content/themes/sena/admin/social/social.php on line 14

Deprecated: Optional parameter $value declared before required parameter $parent is implicitly treated as a required parameter in /home/host985924/domains/adomus.net.pl/public_html/wp-content/themes/sena/admin/social/social.php on line 14
Jakie są konsekwencje niepłacenia alimentów? – Adomus News

Jakie są konsekwencje niepłacenia alimentów?

2023-02-14

Niestety, ogromna część rodziców samotnie wychowujących dzieci nie otrzymuje alimentów od drugiej strony. Nie zawsze jest to uwarunkowane złą sytuacją finansową. Główną przyczyną jest nienawiść, chęć odwetu za rozstanie i próba ukarania byłego małżonka, na czym cierpią oczywiście dzieci.

Niepłacenie alimentów to przestępstwo

Niepłacenie alimentów jest kwalifikowane jako przestępstwo z zakresu prawa karnego, a dłużnik musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami, do których zalicza się także pozbawienie wolności. Przypomnijmy, że przestępstwa niealimentacji dopuszcza się każdy, kto uchyla się od wykonania obowiązku określonego np. orzeczeniem sądowym albo zawartą ugodą. Aby doszło do przestępstwa, muszą być spełnione konkretne warunki. W pierwszej kolejności musi zostać wyznaczona konkretna kwota alimentów, którą trzeba płacić drugiej stroni. Jeżeli ta kwestia nie została ustalona na drodze sądowej albo porozumienia stron, nie możemy mówić o przestępstwie. Te formalności trzeba załatwić, przed złożeniem wniosku o niezapłacone alimenty Kraków to jedno z miast w Polsce, gdzie ogromny odsetek rodziców nie płaci na swoje dzieci, sankcje już teraz są poważne, a Ministerstwo zapowiada wprowadzenia kolejnych zmian.

Jakie są konsekwencje niepłacenia alimentów?

Zgodnie z art. 209 Kodeksu Karnego za uchylenie od wykonywania obowiązku alimentacyjnego może zostać nałożona kara grzywny, kary ograniczenia wolności oraz kary pozbawienia wolności. Najsurowsze kary otrzymują dłużnicy, który swoim zachowaniem przyczynili się do niezaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych dzieci. W tym miejscu trzeba wspomnieć, że nie chodzi tylko o zakup jedzenia, ubrań i zapewnienie dachu nad głową. Do tego zapisu zalicza się również uniemożliwienie zdobycia wykształcenia albo korzystania z dóbr kulturalnych.

Kiedy alimenty nie są regulowane przez rodzica, który został do tego zobowiązany, sprawa powinna trafić do prokuratury. Następnie dłużnik otrzymuje wezwanie w roli podejrzanego. Po zakończonym przesłuchaniu otrzymuje 30 dni na uregulowanie niezapłaconych należności – to jedyny sposób, żeby uniknąć kary.

Sankcje administracyjne to skuteczny sposób walki z dłużnikami alimentacyjnymi. Kary są wyznaczane przez organ administracyjny, czyli wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Mowa o okresowym zatrzymaniu prawa jazdy, wpisaniu rodzica, który nie reguluje alimentów do rejestru dłużników, a także zobowiązanie go do rejestracji w urzędzie pracy.

Jeżeli wymienione sposoby nie przyniosą rezultatów, sprawa trafia do sądu, a rodziców unikających płacenia alimentów czeka wyrok.